EN|BG

: : Нашата методология
Нашата методология включва 3 основни стъпки:
1) Установяване на слабостите и възможностите за подобрение от гледна точка на подобряване на производителността и организацията.
2) Изработване на уникални уеб-базирани управленски системи, както и практически организационни решения, които максимално отговарят на нуждите на съответната компания и водят до преодоляване на установените слабости.
3) И най-важната стъпка от нашата методология е внедряването и прилагането на тези управленски системи и решения на практика заедно с Мениджърите и Супервайзорите на съответната компания, така че те да бъдат работещи на практика.

Това означава, че по време на съвместните ни проекти, нашите консултанти инвестират около 70% от времето си в работа на работната площадка заедно с Мениджърите и Супервайзорите на съответната организация. Ние работим върху подобряване на всеки един елемент от управленската система на дадена компания, а именно:

  • Процедури
  • Стандарти
  • Планиране
  • Контрол
  • Отчети
  • Комуникация
  • Мотивация
  • Управленските умения на всяко управленско ниво
  • Организационни планове за действия

Резултатите които постигаме за нашите клиенти са минимум 200-300% възвръщаемост на инвестицията.